User
Not logged in|Log in
Contact
Home > Schools > Registered participants

Registered participants

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

AddressDebrecen, Bolyai u.29
Postal address4032
Telephone52-420-377
RegionHajdu-Bihar
CountryHungary
Organization typePrimary school
Home page»View page

Intézményünk 1978 óta működik. 2004 szeptemberétől összetett közoktatási intézményként óvodától az általános iskola befejezéséig nyomon követjük, segítjük a gyermekek egyéni fejlődését. Az iskola megalakulása óta a szakmai fejlesztés, az új kipróbálásának igénye jellemzi pedagógiai tevékenységünket. A mögöttünk álló 32 sikeres év bizonyítja, hogy tanulóink megalapozott ismereteket szerezhetnek iskolánkban. Intézményünkben kiválóra minősített alapfokú művészetoktatás folyik. Eredményesen működő tehetséggondozási forma valósul meg báb- és drámajáték tanszakán. Egy-egy alkotó folyamat tükrében kialakul a gyerekekben a koncentrált, rendszeres munka iránti igény, amit az élet minden területén jól tudnak majd hasznosítani. 2006-ban iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet. Intézményünk igényesen kialakított, szép zöld környezetben található. Jó infrastruktúrával rendelkezünk. Intézményünk tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. Az iskola céljaival összhangban nagy figyelmet fordítunk a környezettudatos magatartásra, az egészséges életmód kialakítására, fenntartására. Ezt segíti, hogy valamennyi évfolyamon tantárgyakba beágyazva egészségtant oktatatunk. Helyi pedagógiai programunk a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését tűzte ki célul. A többnyire lakótelepi családok gyermekei számára igyekszünk minél szélesebb körű lehetőséget biztosítani felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és a szabadidő hasznos eltöltésére. Differenciált bánásmóddal, a tanulók aktuális tudásához igazodó tanórákkal, a szaktárgyi szakkörökkel, a felzárkóztató foglalkozásokkal lehetőséget nyújtunk az ismeretek begyakorlására, a problémamentes továbbhaladás biztosítására. A sikeres életvitelre való felkészítést, a különböző okokból származó hátrányok csökkentését pszichológus és fejlesztő pedagógus munkája segíti. Kiemelt feladatként kezeljük a tehetséges gyerekek fejlesztését, képességeik széleskörű kibontakoztatását. Intézményünk 2009 óta Tehetségpont. A tornaterem, a tágas udvarok, a sportpályák, a mindennapi mozgásigény kielégítését szolgálják. A könyvtár folyamatosan növekvő állománya lehetővé teszi az önművelést, az önálló ismeretszerzést. Számítógépes szaktantermeink az informatika-oktatást, a korszerűen felszerelt nyelvi labor az angol, illetve a német nyelv oktatását szolgálják. Lakótelepi iskolaként – napjaink igényeinek megfelelően – közművelődési tevékenységet is végzünk. A szabadidő hasznos eltöltését változatos programok kínálatával a szabadidő-szervező koordinálja iskolánkban. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (KFRTF) hallgatói képzésében is aktívan részt vállalunk. Hosszú távú céljaink közt szerepel, hogy tanulóinkban felnőtt korukra alakuljon ki a művelődés, a művészetek iránti igény, és az élethosszig tartó tanulás szükségességének felismerése.

Sign ups

CommentClassReg. date
TKÁbiológia szakkör22.03.2010