User
Not logged in|Log in
Contact
Home > Schools > Registered participants

Registered participants

Základná škola,Školská 2, Svodín

AddressZákladná škola,Školská 2, Svodín
Postal address94354
Telephone0367594121
RegionNitriansky kraj
CountrySlovakia
Organization typeLower secondary school
Home page»View page

Sme malotriedna škola s počtom 56 žiakov
na národnostne zmiešanom území. Pravidelne máme úspešných riešiteľov biologickej olympiády,sme nositeľom titulu "Škola podporujúca zdravie".

Sign ups

CommentClassReg. date
PKK6.ročník17.03.2010
PKK7.ročník17.03.2010
PKK8.ročník17.03.2010