User
Not logged in|Log in
Contact
Home > Schools > Registered participants

Registered participants

ZŠsMŠ s vyuč.jaz.maď. Vetvárska 7. Bratislava, Magyar Tannyelvu Alapiskola és Óvoda - Pozsonypuspoki

AddressVetvárska 7., Bratislava
Postal address821 06
Telephone02/45248667
RegionNitriansky kraj
CountrySlovakia
Organization typePrimary and lower secondary school
Home page»View page

Naša škola sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Podunajské Biskupice. Počet žiakov v celej škole je okolo 96 . Vyučujúcim jazykom je maďarský.

Sign ups

CommentClassReg. date
MMII.A26.10.2010