User
Nincs bejelentkezve|Belépés
Contact
Nyitóoldal > Információ > A tantermen kívüli oktatás előnyei

A tantermen kívüli oktatás előnyei

Tantermen kívüli oktatásnak azt nevezzük, amikor az oktatási tevékenység a megszokott, tantermi kereteken kívül, térben máshol zajlik. A tantermen kívüli oktatás célja a tanulói ismeretek bővítése egy adott tantárgyban. Az egyéni tanulói munkának, az elért eredményeknek rendkívül fontos következménye a különböző készségek, valamint a szellemi és erkölcsi értékrend fejlődése és nem utolsó sorban az egyéni fejlesztés lehetősége is.

A tantermen kívüli oktatás előnyei az alábbi pontokban foglalhatók össze:

 • Előremutató változások a tudományos teljesítményben.
 • Híd a magasabb szintű tanulmányok felé.
 • A szakértelem és az önállóság fejlesztése, kibontakoztatása egy sor szituációban.
 • A fiatalok sokkal jobban elköteleződnek és bekapcsolódnak a tanulás folyamatába.
 • Kialakulhat a „cselekvő állampolgár” és a „jó gazda” attitűd a környezettel kapcsolatban.
 • A kreativitás gondozása.
 • Kötetlen tanulási lehetőségek játékos formában, játékok által
 • Csökkenti a magatartási problémákat és javítja az önbizalmat
 • Serkent, ösztönöz és javítja a motivációt.
 • A bizonytalanságokkal való megbirkózás képességnek fejlesztése
 • Javítja a fiatalok hozzáállását a tanuláshoz.
 • Kihívást biztosít, de ugyanakkor mindezt elfogadható mértékű kockázat mellett teszi.

A jó minőségű tantermen kívüli oktatási program és annak, az iskolán belüli felvezetése, megjelenése között igen erőteljes kapcsolat van. A projekt számtalan kapcsolódási pontot kínál különféle tantárgyakhoz, így például a környezetismeret, természetismeret, földrajz, a biológia, az angol vagy az informatika órákhoz is köthető. Mi hiszünk abban, hogy a hagyományos, iskolai kereteken túl, igazi tudományos adatokkal dolgozva, a tanulás sikeresebbé, értelmesebbé és megfoghatóbbá válik a diákok számára.

Oak

Foto: Martina Prohaczkova

Azért hívtuk életre a BEAGLE-t, hogy az iskolák a saját udvarukat, kertjüket vagy az egyéb, környezetükben megtalálható lehetőségeket használják fel ahhoz, hogy saját megfigyelési eredményekhez, tapasztalatokhoz jussanak Arra törekszünk, hogy az adatok és az eredmények megfigyelése, valamint lejegyzése a tanulók saját felelőssége, saját hatásköre legyen. Azt várjuk, hogy a tudományos projektben való részvétel és a szerzett tapasztalatok élménye hozzásegíti őket tudásuk elmélyüléséhez és gazdagodásához.

Ahhoz, hogy ez a projekt egy ösztönző, tantermen kívüli élmény lehessen, a BEAGLE biztosítja az eszközöket, a szakmai hátteret, az útmutatást és a képzést a tanárok és a diákok részére is. Azt reméljük, hogy - az iskolákkal és a helyi hatóságokkal együttműködve - ez egy vonzó projekt lesz, amely során a diákok kapcsolatot alakíthatnak ki a saját környezetükkel biztonságos keretek között.