User
Nie zalogowany|Logowanie
Contact
STRONA GŁÓWNA > O NAS > Czym zajmuje się projekt BEAGLE?

Czym zajmuje się projekt BEAGLE?

Tłumaczenie strony w języku Polskim jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt BEAGLE jest powszechnie dostępnym w internecie projektem dotyczącym różnorodności biologicznej, otwartym dla wszystkich szkół w Europie. Nazwa BEAGLE powstała z pierwszych liter angielskich słów Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment, które w tłumaczeniu na język polski oznaczają edukację i podnoszenie świadomości dot. różnorodności biologicznej i jej związków ze zrównoważonym rozwojem.

Każdy z uczestników  projektu będzie mógł prowadzić obserwacje fenologiczne jednego lub więcej gatunków drzew w ciągu roku.

Wyniki obserwacji dt. terminu kwitnienia, owocowania lub innych zjawisk fenologicznych wraz z dokumentacją fotograficzną, będą umieszczane na stronie internetowej Projektu Beagle.  

Na stronach będzie możliwość porównywania wyników obserwcji drzew prowadzonych

w róznych krajach Europy.  

Projekt Beagle rozpocznie się pod koniec lutego 2010 roku i będzie funkcjonował przez kolejne 5 lat.