User
Nie zalogowany|Logowanie
Contact
STRONA GŁÓWNA > O NAS > Dlaczego warto być uczestnikiem Projektu Beagle?

Dlaczego warto być uczestnikiem Projektu Beagle?

Tłumaczenie strony w języku polskim jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Aby mieć możliwość:

  • Pogłębienia wiedzy na temat różnorodności biologicznej i jej wzajemnych związków ze zrównoważonym  rozwojem.
  • Uczestniczenia w europejskim projekcie edukacyjnym promującym prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trenie.
  • Opracowywania i porównywania wyników swoich obserwacji z obserwacjami prowadzonymi przez innych uczniów ze szkół w róznych karajach Europy.
  • Doskonalenia umiejętności tworzenia i korzystania z zasobów internetu.
  • Analizowania wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.
  • Dostępu do materiałów edukacyjnych opracowany przez międzynarodowy zespól specjalistów w dziedzinie edukacji przyrodniczej i ekologicznej: m.in. - klucza do oznaczania faz fenologicznych sześciu gatunków drzew w formie folderu.
  •  Spełnienia wymagań stawianych w nowej podstawie programowej w odniesieniu do nauczania  przyrody, biologii, geografii oraz informatyki.