User
Nie zalogowany|Logowanie
Contact
STRONA GŁÓWNA > Co można wywnioskować z pierwszych rezultatów obserwacji projektu BEAGLE ?

Co można wywnioskować z pierwszych rezultatów obserwacji projektu BEAGLE ?

Liczba zarejestrowanych danych na stronach projektu BEEAGLE rośnie każdego dnia I choć projekt rozpoczął się niedawno juz teraz można zobaczyć, że rezultaty obserwacji układają się w pewien określony, interesujący  wzór. Obecnie mamy zarejestrowane cztery gatunki drzew, u których zaobserwowano pierwsze kwiaty - z czego w przypadku dwóch gatunków drzew (brzoza i kasztanowiec), ta fenofaza została odnotowana w więcej niż czterech krajach. Najliczniejsze obserwacje dotyczą brzozy więc na początku skoncentrujmy się właśnie na tych obserwacjach. Dane pochodzą z różnych krajów i dotyczą szerokiego zasięgu występowania tego gatunku, czy jest zatem możliwe określenie na tej podstawie jakieś ogólnej  zasady dt  kwitnienia brzozy dla całej Europy ? Jednym ze sposobów odczytywania danych zapisanych na stronach projektu jest wzięcie pod uwagę “środkowej daty” z zapisów dokonanych dla każdego gatunku w każdym kraju. Jest to pokazane poniżej dla danych zebranych do 23 kwietnia.

 

Węgry

Śłowacja

Polska

Niemcy

Wielka Brytania

Brzoza

28 Marzec

7 Kwiecień

12 Kwiecień

15 Kwiecień

15 Kwiecień

Kasztanowiec

-

13 Kwiecień

14 Kwiecień

-

-

 

Daty zamieszczone w powyższej tabelce zostały określone w każdym przypadku (poza Wielką Brytanią) na podstawie co najmniej trzech zapisanych obserwacji. W dniu pisania tych wniosków nie było jeszcze danych dt. pierwszych kwiatów z Norwegii.

W tabeli kraje zostały zapisane w kolejności (od lewej) pojawiania się pierwszych dat dt. kwitnienia.  Widzimy, że pojawienie się pierwszych kwiatów Brzozy  miało miejsce najwcześniej na Węgrzech, następnie na Słowacji, potem w Polsce i na końcu w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jedna z obserwacji zapisanych w Czechach ma datę  8 kwietnia i jest to data  zbliżona do obserwacji ze Słowacji. Te dane wskazują na to, że tego roku na Węgrzech (i do pewnego stopnia na Słowacji) zima była łagodniejsza niż zima w północno-zachodniej Europie. Należałoby sprawdzić dane dt. temperatur występujących zimą w poszczególnych krajach i zobaczyć czy inne dane obserwacje fenologiczne potwierdzają tę tezę.

 

W datach obserwacji dt. pierwszych kwiatów Kasztanowca jest różnica tylko jednego dnia pomiędzy Słowacją a Polską. Pojedyncze obserwacje z Niemiec, Węgier i Rumuni mają daty późniejsze o 4-5 dni.

 

Innym sposobem zaprezentowania danych jest pokazanie różnicy między występowaniem fenofazy: pojawiania się pierwszych kwiatów poprzez podanie liczby dni występujących w odnotowaniu tej fenofazy w poszczególnych krajach – przyjmując, że pierwszy zapis wynosi 0.

 

 

Węgry

Słowacja

Polska

Niemcy

Wielka Brytania

Brzoza

0

+10

+15

+18

+18

Kasztanowiec

-

0

+1

-

-

 

Tak więc mamy 18 dni różnicy między “środkowymi datami” zanotowanymi dla pierwszego kwitnienia Brzozy na Węgrzech i w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Ciekawe jaka będzie różnica dla Norwegii ?

 

Zebrane dane pokazują sezonową rytmikę zmian fenologicznych i mogą nam wiele powiedzieć o warunkach klimatycznych i anomaliach klimatycznych występujących w różnych częściach  Europy. Z tych obserwacji można jednak wyciągnąć również „szersze” wnioski  dotyczące wypływu zmian klimatu na różnorodność biologiczną i ekosystemy. Zamiany w sezonowej rytmice pojawiania się liści i kwiatów mają wpływ na wiele innych organizmów: owadów, ptaków, ssaków i innych. Wiele owadów żyjących na drzewach jest zależnych od pojawienia się pierwszych liści. Opóźnienia w sezonowej rytmice faz fenologicznych drzew bezpośrednio wpływają na ich cykle życiowe.

Zwraca się dużą uwagę na to, że zmiany klimatu mogą w różny sposób  negatywnie oddziaływać na naturalne fazy rozwoju roślin i cykle życiowe zwierząt. Dla rośliny owadopylnych, wczesne kwitnienie, kiedy owady nie są jeszcze aktywne, jest niekorzystne. Nie ma to jednak wpływu na kwiaty np.  brzozy, która jest zapylana przez wiatr.

 

Projekt BEAGLE dopiero się rozpoczął (bedzie trwał 5 lat), ale już teraz widać, że dane zbierane przez jego uczestników będą stanowić cenne źródło informacji, które pomogą znaleźć odpowiedź pytania dotyczące tego jak zmiany klimatu wpływają na różnorodność biologiczną i ekosystemy.

 

Dr Michael Gillman, Departament Nauki o Życiu, The Open University, 23 kwietnia 2010 r.

Data ukazania się informacji na stronie 2010-05-06, aktualizacja 2010-05-21