User
Nie zalogowany|Logowanie
Contact
STRONA GŁÓWNA > Wzór kwitnienia drzew w Europie

Wzór kwitnienia drzew w Europie

Na podstawie obserwacji prowadzonych w projekcie BEAGLE, możemy zaobserwować jak pora kwitnienia drzew zmienia się w różnych miejscach w Europie oraz jakie są różnice dla poszczególnych gatunków. Przeanalizowałem obserwacje dotyczące czterech gatunków: brzozy, kasztanowca, dębu i jarząbu (jarzębiny) - najlepiej reprezentowanych poprzez zebrane dane. Dla każdego z tych czterech gatunków, brałem pod uwagę pierwsze daty zaobserwowania kwitnienia, a także średni wynik wynikający z kolejnych dat obserwacji pojawiania się kwiatów: drugiej, trzeciej i czwartej. Jeśli były tylko trzy lub mniej obserwacji brałem pod uwagę wszystkie daty. Nie ma określonej metody dla tych obliczeń, ale dzięki przyjętemu przeze mnie sposobowi możemy otrzymać średnią „dnia kwitnienia”  a zarazem wykluczyć bardzo wczesne obserwacje, które mogą wyniknąć z jakiś nietypowych uwarunkowań. Przyjąłem że  „pierwszy dzień kwitnienia” będzie liczony od 1 marca. Jeśli więc obserwacja dt. kwitnienia drzewa była zanotowana pod datą np. 4 kwiecień, to przyjmujemy, że jest to 35 dzień kwitnienia: 4 + 31 = 35

 

Dane z niektórych krajów mogą być potraktowane wspólnie ponieważ daty obserwacji dla tych krajów są bardzo podobne. Ten sposób obliczeń jest też wygodny w przypadku, gdy jest odnotowane są  mniej niż trzy obserwacje. Połączyłem dane z Węgier i Słowacji, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz Norwegii i Szwecji (Tabela 1). Dane z Rumunii, Czech i Rosji są stosunkowo nieliczne (zwykle mniej niż trzy obserwacje), ale porównanie tych danych jest również ciekawe i są one przedstawione w nawiasach.

 

Tabla 1. “Średni dzień kwitnienia “ dla wyników wczesnych obserwacji przeprowadzonych dla czterech gatunków drzew w 2010. Dane, które bazują na mniejszej liczbie obserwacji niż trzy podane są “italikiem”. Jako „pierwszy dzień kwitnienia” przyjęto 1 marca.

 

Węgry i Słowacja (Rumunia i Czechy)

Polska

Niemcy i Wielka Brytania

Szwecja I Norwegia (Rosja)

Różnice między pierwszą i ostatnią datą obserwacji

Brzoza

29.5 (19.0, 39.0)

41.3

47.3

74.5 (71.0)

45

Kasztanowiec

50.8 (59.0, 65.0)

42.7

59.7

98.3

55.6

Dąb

59.6

51.3

66.2

73.0

21.7

Jarząb

(Jarzębina)

58.5 (72.5)

51.0

76.8

94.0 (73.0)

43

Średnia u

49.6

46.6

62.5

85.0

 

 

Z analizy danych przedstawionych w tabeli nasuwają się ciekawe wnioski. Spójrzmy na ostatnią kolumnę, która pokazuje dane dt. różnic między pierwszą i ostatnią datą obserwacji  Zarówno dla brzozy jak i jarzębiny różnice w pojawianiu się pierwszych kwiatów to około 1,5 miesiąca, a dla Kasztanowca ta różnica wynosi  prawie dwa miesiące. Stanowi to znaczący kontrast dla danych dt. dębu, gdzie różnica w kwitnieniu to tylko trzy tygodnie. Musimy być świadomi, że dane dla dębu i jarząbu (jarzębiny) z Norwegii I Szwecji bazują na tylko jednej obserwacji ze Szwecji. Tym niemniej dane wskazują na istotną różnicę (w pojawianiu się fenofaz) pomiędzy poszczególnymi gatunkami, a to z kolei nie pozostaje bez wpływu na gatunki zwierząt i roślin, których występowanie i zaspokajanie potrzeb jest bezpośrednio związane z obserwowanymi gatunkami drzew. Wskazuje to również na rolę drzew jako „wskaźników” zmian klimatu.

 

Średnia dla każdego kraju również pokazuje pewien ciekawy “wzór”. Obserwacje z Węgier-Słowacji, Niemiec – Wielkiej Brytanii i Szwecji- Norwegi pokazują wzrastanie średniej z połd. –wsch. do płn-zach. z różnicą przeciętnie 12,9 i 22,5 dni. Dane z Polski różnią się m. in tym, że średnia dla wyników obserwacji jest wcześniejsza niż w innych krajach. Polska jest dużym krajem i różnice w obserwowanych danych mogą być związane z różnicą uwarunkowań w obrębie kraju. Aby lepiej zanalizować wyniki należałoby bliżej przyjrzeć się różnicą występującym miedzy miejscami obserwacji w obrębie kraju dotyczące. np. wysokości na jakiej były prowadzone obserwacje lub czy obserwacje były prowadzone w centrum miasta.

 

Późniejsze obserwacje pozwolą nam porównać czy przebieg innych fenofaz przebiega podobnie jak tej dt. kwitnienia.

 

Dr Michael Gillman

Department of Life Sciences

Open University.