User
Nie zalogowany|Logowanie
Contact
STRONA GŁÓWNA > Uczestnictwo > Jak wziąć udział w projekcie ?

Jak wziąć udział w projekcie ?

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie (poszczególne klasy lub członkowie szkolnych kół ekologicznych) oraz indywidualne osoby.

Aby uczestniczyć w projekcie należy:

  1. Zapoznać uczniów z tematyką fenologii i różnorodności biologicznej.
  2. Wybrać jedno lub więcej drzew, które będziecie obserwować, można połączyć to działanie z przeprowadzeniem „wprowadzających aktywności edukacyjnych”. Warto też zapoznać uczniów z zasadami bezpieczeństwa prowadzenia obserwacji terenowych.
  3. Zebrać kilka podstawowych informacji o wybranym drzewie/drzewach i zarejestrować swoje drzewo/ drzewa na stronie internetowej projektu.
  4. Włożyć na strony zdjęcie drzewa/ drzew.
  5. Użyć klucza do obserwacji fenologii drzew.
  6. Rejestrować daty pojawiania się kolejnych faz fenologicznych w cyklu rocznym.
  7. Porównywać i analizować wyniki obserwacji.
  8. Przeprowadzić z uczniami aktywności edukacyjne dostępne na stronach.
  9. Zamieścić na stronach raport ze swoich obserwacji.