User
Nie zalogowany|Logowanie
Contact
STRONA GŁÓWNA > Szkoły > Zarejestrowani uczestnicy

Zarejestrowani uczestnicy

Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves

AddressTušická Nová Ves č.64
Postal address07202
Telephone056/6495713
RegionKošický kraj
CountrySlovakia
Organization typePrimary and lower secondary school
Home page»View page

Sme plneorganizovanou základnou školou s materkou školou v okrese Michalovce.
Sme certifikovanou zelenou a zdravou školou.Strategické plány školy zahŕňajú všetky oblasti edukačného procesu so zreteľom na dôslednú a systematickú prácu v oblasti rozvoja environmentálnych vedomostí a zručností žiakov.Máme skúsenosti s realizáciou projektov z ESF,Otvorená škola -Infovek,Enviroprojektov a ďalších krátkodobých projektov. Škola je vybavená modernými učebnými pomôckami a PC technikou,žiaci majú možnosť tráviť voľný čas aktívnou prácou v krúžkoch zameraných predovšetkým na zážitkové aktivity a rozvoj talentu.

Sign ups

CommentKlasaData rejestracji
IB4.ročník03.03.2010
IB6.ročník03.03.2010