User
Nie zalogowany|Logowanie
Contact
STRONA GŁÓWNA > Szkoły > Zarejestrowani uczestnicy

Zarejestrowani uczestnicy

Slovenská agentúra životného prostredia

AddressTajovského 28
Postal address975 90 Banská Bystrica
Telephone+421 48 4374 175
RegionBanskobystrický kraj
CountrySlovakia
Organization typeOther (school)
Home page»View page

SAŽP je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.

SAŽP bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia SR zo 17. mája 1993 ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia SR, svoju činnosť začala 1. júla 1993, od 1. 1. 2001 je príspevkovou organizáciou. V roku 2005 boli SAŽP udelené certifikáty systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001 a 14001.

Sign ups

CommentKlasaData rejestracji
KKpracovná skupina31.03.2010