User
Nie zalogowany|Logowanie
Contact
STRONA GŁÓWNA > Zasoby > Po co prowadzić obserwacje fenologiczne ? opracowanie mgr. Mariola Kukier Wyrwicka Ogród Botaniczny UW

Po co prowadzić obserwacje fenologiczne ? opracowanie mgr. Mariola Kukier Wyrwicka Ogród Botaniczny UW

Fenologia, a waszym przypadku fitofenologia, jest nauką, która bada związki pomiędzy zmianami warunków klimatycznych i pór roku a zachodzeniem cyklicznych, pojawiających się w każdym roku, naturalnych faz w rozwoju roślin, takich jak pojawianie się i rozwój liści (listnienie), kwitnienie, owocowanie, zrzucanie liści.

Obserwowane podczas badań fenologicznych zmiany warunków klimatycznych to, między innymi: długość dnia i związana z nim długość nasłonecznienia, temperatura, poziom opadów, wilgotność.

Sezonową, coroczną rytmikę zmian fenologicznych można przedstawić na mapach za pomocą izofen - linii, które łączą punkty, w których jednocześnie występują dane zjawiska fenologiczne. Mapy fenologiczne można nakładać na inne mapy, obrazujące na przykład dane na temat klimatu lub roślinności.

Badania fenologiczne mają duże znaczenie praktyczne, szczególnie w ostatnim czasie. Coroczny cykl rozwoju roślinności ma bezpośredni wpływ na zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. Dlatego też, gdy udowodniono wpływ tego gazu na ocieplanie klimatu, badanie zmian w długości okresów wegetacyjnych roślin ma duże znaczenie dla określania kierunku dalszych zmian klimatycznych.

W gospodarce rolnej i ogrodnictwie fenologia ułatwia dokonanie wyboru odpowiedniej odmiany rośliny uprawnej, ustalenie terminu siewu i zbioru, na podstawie fazy fenologicznej, w której znajdują się rośliny można przewidzieć pojawienie się szkodników upraw.